facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UŚ a Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym

W poniedziałek 26 stycznia 2015 roku o godz. 16.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nastąpi uroczyste podpisanie umowy o współpracy ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja).

Smoleński Uniwersytet Państwowy reprezentować będzie pierwszy prorektor uczelni prof. dr hab. Nikolaj Pietrowicz Sienczenkow, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach umowę podpisze prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Podpisanie umowy pozwoli na współpracę uczelni w zakresie wymiany studentów i kadry naukowej oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.