facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastami: Sosnowcem i Idar-Oberstein

31 maja 2011 r. o godz. 12.00 w Muzeum w Sosnowcu odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastami: Sosnowcem i Idar-Oberstein (Niemcy).

Dokument ma posłużyć: umocnieniu dialogu międzykulturowego, utrzymywaniu stałych więzi między miastami partnerskimi i ich społecznościami, wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz pogłębianiu tolerancji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami tych miast.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.