facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a firmą Net-o-logy

29 lutego 2016 roku o godz. 11.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala nr 24) odbędzie się podpisanie umowy z firmą Net-o-logy. Porozumienie o współpracy będzie obejmować m.in.: realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni, promowanie postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów, udział firmy Net-o-logy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych w uczelni.

Uniwersytet Śląski będzie reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Ze strony firmy Net-o-logy umowę podpisze prezes zarządu Wojciech Muras.

W spotkaniu uczestniczyć będą ponadto pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dyrektor Instytutu Informatyki prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, kierownik Zakładu Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej dr hab. prof. UŚ Urszula Boryczka, prodziekan Wydziału Artystycznego ds. studenckich i kształcenia dr Remigiusz Kopoczek oraz dr Zbigniew Caputa z Katedry Klimatologii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.