facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy między Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej a Uniwersytetem Śląskim

30 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została podpisana umowa o współpracy z Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej. Fundację reprezentował Tadeusz Chomicki – przewodniczący Rady Programowej, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisał JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W spotkaniu udział wziął również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Celem Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej jest wspieranie i rozwój współpracy edukacyjnej, akademickiej, naukowo-badawczej i kulturalnej między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową. W ramach podpisanej umowy Fundacja będzie wspierać kontakty Uniwersytetu Śląskiego z chińskimi partnerami, zawieranie z nimi umów, tworzenie wspólnych programów i projektów oraz prowadzić działania promocyjne na rzecz UŚ.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.