facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Shota Rustaveli w Batumi

W środę 30 marca 2016 r. o godz.10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (sala nr 29) przedstawiciele uczelni spotkają się z delegacją Adżarskiej Republiki Autonomicznej (Gruzja). W skład delegacji gruzińskiej wchodzą m.in.: Giorgi Tavamaishvili – minister edukacji, kultury i sportu Adżarskiej Republiki Autonomicznej, Nugzar Surmanidze – minister zdrowia i opieki społecznej Adżarskiej Republiki Autonomicznej, prof. Merab Khalvashi – rektor Państwowego Uniwersytetu Shota Rustaveli w Batumi, Rostom Beridze – dziekan Wydziału Turystyki Państwowego Uniwersytetu Shota Rustaveli w Batumi.

Województwo śląskie reprezentować będą: Kazimierz Karolczak – członek Zarządu, Daria Kosmala – dyrektor Gabinetu Marszałka oraz Karina Iwan – referat Współpracy Międzynarodowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będą: JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. Kazimierz Miroszewski – prodziekan ds. ogólnych i studenckich Wydziału Nauk Społecznych, dr Andrzej Tyc – prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi, Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych oraz Giga Gogosashvili – pracownik Działu Współpracy z Zagranicą.

W trakcie spotkania zostanie podpisana umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Uniwersytetem Shota Rustaveli w Batumi.

Adżarska Republika Autonomiczna (Gruzja) jest regionem partnerskim województwa śląskiego. Porozumienie adżarsko-śląskie zostało zawarte w 2011 roku i przewiduje współpracę w obszarze gospodarki, kultury i sztuki, turystyki, promocji oraz współpracę
w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych. Wizyta przedstawicieli Adżarskiej Republiki Autonomicznej to kolejny etap aktywnej współpracy obu regionów. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.