facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy i konferencja „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”

We wtorek 31 marca 2015 r. od godz. od 10.00 do 15.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać będzie się konferencja pt. „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”. Tematyka spotkania dotyczyć będzie ułatwienia młodym osobom posługującym się językiem francuskim dostępu do zatrudnienia w firmach i urzędach, współpracy Instytutu Francuskiego w Polsce z polskimi władzami oświatowymi oraz perspektyw zwiększenia atrakcyjności nauczania w języku francuskim, od edukacji szkolnej aż do zatrudnienia.

W programie spotkania przewidziano uroczyste podpisanie umowy w sprawie powołania francuskojęzycznego lektora przedmiotów niejęzykowych. Dokument sygnować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, radca ds. współpracy kulturalnej przy Ambasadzie Francji w Polsce, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret oraz dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori.

Uroczyście podpisane zostaną również listy intencyjne w sprawie prowadzenia zajęć lekcyjnych w liceach z udziałem francuskojęzycznego wykładowcy przedmiotów niejęzykowych. Listy intencyjne podpiszą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, radca ds. współpracy kulturalnej przy Ambasadzie Francji w Polsce, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie Renata Dyrda oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach Witold Terlecki.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali między innymi: attaché ds. współpracy pomiędzy samorządami Sébastien Durrmeyer (Ambasada Francji w Polsce), attaché ds. współpracy językowej François Richerme (Instytut Francuski w Polsce), dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori, dyrektor Alliance Française w Katowicach Karl Zangerlé, Maryline Bertheau-Sobczyk (Valians International sp  z.o.o), dr Renata Jankowska (Instytut Socjologii UŚ) a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkół ponadgimnazjalnych oraz francuskich i polskich firm. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Francuski w Polsce. Partnerami są Ambasada Francji w Polsce oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.