facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy Ośrodka Mediacji UŚ i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku

W czwartek 26 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku odbyła się konferencja poświęcona mediacjom rówieśniczym. Współorganizatorem spotkania był Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. Podczas konferencji szkoła zaprezentowała działalność swojego Szkolnego Ośrodka Mediacji. W tworzeniu jego struktury organizacyjnej pomagał dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji „Facultas Iuridica” dr Grzegorz Frączek, który szkolił również kandydatów na mediatorów rówieśniczych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku od lat uczestniczy w znanej na całym świecie kampanii „Biała Wstążka”, której celem jest między innymi przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Wprowadzenie do szkoły mediacji rówieśniczych oraz równoległe promowanie kampanii „Biała Wstążka” mają łagodzić spory oraz rozwiązywać je bez stosowania przemocy.

Wieloletnia współpraca z rybnicką szkołą zaowocowała objęciem patronatem przez Ośrodek Mediacji Uniwersytetu Śląskiego działalności Szkolnego Ośrodka Mediacji oraz wszelkich mediacyjnych inicjatyw podejmowanych przez szkołę. Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor Ośrodka Mediacji dr Grzegorz Frączek oraz dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki Marek Holona.

Głównym celem przyświecającym stronom porozumienia jest edukowanie młodzieży z zakresu metod polubownego rozwiązywania sporów, nauczenie młodych ludzi otwartości na drugiego człowieka oraz odczuwania potrzeby rozmowy. Mediacja rówieśnicza uchodzi aktualnie za jedną z najbardziej nowatorskich metod rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. Jej wdrożenie może pomóc zapobiegać agresywnym zachowaniom wśród uczniów oraz wykluczeniu społecznemu.

   

Foto: Joanna Szczotok

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.