facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z Jagiellońskim Centrum Innowacji sp. z o.o.

20 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali 29 w rektoracie UŚ podpisane zostanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia a Jagiellońskim Centrum Innowacji sp. z o.o., reprezentowanym przez prezesa zarządu Pawła Błachno. W spotkaniu udział weźmie również prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką.
JCI jest spółką uniwersytecką, działającą na rzecz stwarzania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w obszarze wysokich technologii oraz transferu wiedzy z sektora nauki do przemysłu. Celem porozumienia jest podjęcie współpracy, w ramach której uczelnia będzie udostępniać posiadane prawa własności intelektualnej do technologii stanowiących podstawę tworzenia firm akademickich na każdorazowo uzgadnianych warunkach. JCI oferuje wsparcie merytoryczne i kapitałowe powołanym dzięki tej współpracy spółkom spin-off.

UŚ będzie współpracował z Jagiellońskim Centrum Innowacji w Polskim Radio Katowice (20.12.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.