facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla

26 stycznia 2016 r. o godz. 9.30 w sali nr 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

Na mocy porozumienia Uniwersytet Śląski i IChPW deklarują współpracę w realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, a także w promowaniu postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów uczelni, organizacji praktyk i staży dla studentów, udziału firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, natomiast ze strony Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla porozumienie podpisze dyrektor dr inż. Aleksander Sobolewski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.