facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z Future Processing sp. z o.o.

30 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia a firmą Future Processing sp. z o.o., której przedstawicielem będzie prezes zarządu Jarosław Czaja.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.: realizację wspólnych projektów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych (organizację szkoleń, konferencji, praktyk i staży dla studentów UŚ), konsultowanie programów kształcenia w celu podnoszenia jakości kwalifikacji absolwentów uczelni oraz udział w konsultowaniu prac dyplomowych, realizację wspólnych studiów podyplomowych, wyposażenie i doposażanie infrastruktury laboratoryjnej uniwersytetu.

Firma Future Processing odnosi sukcesy na globalnym rynku oprogramowania. Tworzący ją zespół doświadczonych i ambitnych specjalistów opracowuje szeroką gamę rozwiązań informatycznych: od systemów obrazowania medycznego, inteligentnego monitoringu wideo, poprzez analizy danych w kontroli fizycznego dostępu i transporcie, po narzędzia systemowe i aplikacje dla sektora finansowego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.