facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z firmą ELBIT Śliwińscy sp. j.

5 listopada 2012 r. o godz. 12.30 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka a firmą ELBIT Śliwińscy sp. j., której przedstawicielem będzie współwłaściciel dr Tamara Śliwińska.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.: działanie na rzecz wdrożenia wynalazku „Sposób uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach”, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, konsultowanie programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych w uczelni, podejmowanie wspólnych działań na rzecz komercjalizacji własności intelektualnej uniwersytetu.

Firma ELBIT Śliwińscy sp. j. koncentruje się na działalności w obszarze ochrony środowiska, świadcząc m.in. specjalistyczne usługi z zakresu pomiarów grubości i składu pierwiastkowego pokryć galwanicznych, innych powłok, stopów, folii i kąpieli galwanicznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.