facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z firmą Ekoenergia Silesia SA

Zdjęcie: teczka na dokumenty

W czwartek 7 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa o współpracy z firmą Ekoenergia Silesia SA. Porozumienie będzie obejmować m.in. realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promowanie postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim, angażowanie wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami, promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego oraz animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywne wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wezmą: rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, prof. zw. dr hab. Adam Idziak – dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska z Katedry Klimatologii oraz Sylwia Ledwoch z Biura Współpracy z Gospodarką. Firmę Ekoenergia Silesia SA reprezentować będą: Tomasz Kowalski – prezes zarządu, Czesław Żelichowski   – wiceprezes oraz Andrzej Szojda – koordynator projektów.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.