facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia ws. przystąpienia Uniwersytetu Śląskiego do Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią

15 kwietnia 2013 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” sp. z o.o. podpisanie zostanie porozumienie dotyczące przystąpienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią. Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy uczelnią a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument sygnować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią powstało w celu popularyzacji idei energetyki prosumenckiej, rozwoju wiedzy i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w energetyce.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.