facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku arteterapia

We wtorek 17 listopada 2015 r. trzy katowickie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego i Akademia Sztuk Pięknych podpiszą porozumienie w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na interdyscyplinarnym kierunku arteterapia. Uroczyste podpisanie odbędzie się o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29).

Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów o szczególnych uzdolnieniach estetycznych (ale niekoniecznie legitymizujących się wykształceniem artystycznym), którzy chcą uzyskać interdyscyplinarne wykształcenie artystyczne oraz humanistyczno-społeczne i jednocześnie posługiwać się profesjonalnym językiem sztuki w szeroko pojętej terapii i wsparciu rozwoju. Łączyć będzie w sobie efekty kształcenia z zakresu czterech obszarów: nauk o sztuce (sztuk muzycznych i sztuk plastycznych) oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Z założenia arteterapia jest ofertą elitarną, stąd nabór na pierwszy rok obejmować będzie sprawdzian z zakresu uzdolnień muzycznych i plastycznych oraz oceny na świadectwie maturalnym. Studenci odbywać będą zajęcia na trzech uczelniach:

  • Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego (tę część zajęć koordynować będzie Zakład Muzykoterapii),
  • Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Artystyczny), 
  • Uniwersytecie Śląskim (Wydział Pedagogiki i Psychologii).
     

Administratorem kierunku będzie UŚ. Absolwent otrzyma dyplom licencjata arteterapii sygnowany przez powyższe uczelnie.

W ofercie kierunku znajdą się zajęcia z zakresu m.in. rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii i nowych mediów, gry na instrumencie, emisji głosu, rytmiki, wizualizacji kinestetycznej, muzykoterapii, pedagogiki specjalnej, biblioterapii, teatroterapii. Studenci uzyskają szansę na wszechstronny rozwój, zwłaszcza w sferze kreatywności i ekspresji artystycznej.

Porozumienie w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów sygnować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. zw. dr hab. Antoni Cygan oraz prorektor ds. dydaktyki, nauki i polityki kadrowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego dr hab. prof. AM Grzegorz Biegas.  W uroczystym podpisaniu udział wezmą również dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz koordynatorzy z poszczególnych uczelni: prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. dr hab. Katarzyna Krasoń i dr hab. Jolanta Jastrząb z Akademii Sztuk Pięknych.

Uroczyste podpisanie porozumienia poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się o godz. 9.20 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.


„dziennikzachodni.pl” - „Katowice: Uczelnie łączą siły, wspólnie otwierają nowy kierunek - arteterapię” (17.11.2015).

„tvs.pl” - „Leczenie sztuką? Arteterapia rusza na Uniwersytecie Śląskim” (17.11.2015).

„radio.katowice.pl” - „Katowickie uczelnie będą kształcić arteterapeutów” (17.11.2015).

„youtube.com” - „Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku arteterapia” (17.11.2015).

„gazeta.pl” - „Porozumienie uczelni ws. uruchomienia kierunku arteterapia na potrzeby m.in. szpitali” (17.11.2015).

„onet.pl” - „Absolwenci katowickich uczelni będą leczyć sztuką” (17.11.2015).

„kurier.pap.pl” - „Uzdrawiająca moc sztuki z katedrą. Trzy śląskie uczelnie uruchomią kierunek arteterapia” (18.11.2015).

„dziennikzachodni.pl” - „Nowy kierunek: arteterapia już od października w Katowicach” (18.11.2015).

„naukawpolsce.pap.pl” - „Porozumienie uczelni ws. uruchomienia kierunku arteterapia na potrzeby m.in. szpitali” (18.11.2015).

„student.lex.pl” - „Porozumienie uczelni ws. uruchomienia kierunku arteterapia” (18.11.2015).

„zdrowie.abc.com.pl” - „Porozumienie uczelni w sprawie uruchomienia kierunku arteterapia” (17.11.2015).

„rynekzdrowia.pl” - „Porozumienie uczelni ws. uruchomienia kierunku arteterapia na potrzeby m.in. szpitali” (17.11.2015).

„polskieradio.pl” - „Katowice: nowy kierunek studiów "Arteterapia" we współpracy trzech uczelni” (17.11.2015).

„mp.pl” - „Umowa 3 uczelni ws. uruchomienia kierunku arteterapia” (17.11.2015).

„wyborcza.pl” - „Katowice. Nowy kierunek studiów. Za jednym podejściem dyplom trzech uczelni” (19.11.2015).

„wp.pl” - „Porozumienie uczelni ws. uruchomienia kierunku arteterapia na potrzeby m.in. szpitali” (22.11.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.