facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia w sprawie organizacji III Śląskiego Kongresu Oświaty

27 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) zawarte zostanie porozumienie dotyczące współpracy uczelni i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedmiotem porozumienia jest współorganizacja III Śląskiego Kongresu Oświaty.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentować będzie śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber. III Śląski Kongres Oświaty odbywać się będzie 21 i 22 września 2015 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.