facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia pomiędzy UŚ a Węglokoks SA

czerwona teczka na dokumenty

5 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29), z inicjatywy Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, odbędzie się spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a spółką Węglokoks SA.

Na mocy porozumienia strony deklarują współpracę, w ramach której przewidziane zostało m.in. realizowanie wspólnych innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, w tym badań i analiz w zakresie nowych technologii w przemyśle węglowym, hutniczym i energetycznym, propagowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, konsultowanie programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych na Uniwersytecie Śląskim, angażowanie wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami, organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni.

Dokument sygnować będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W imieniu firmy Węglokoks SA porozumienie podpisze Sławomir Obidziński – prezes zarządu, a spółkę SPIN-US reprezentować będą Katarzyna Papież-Pawełczak – prezes zarządu i Wojciech Kiljańczyk – członek zarządu.  

W spotkaniu ponadto uczestniczyć będą: Tomasz Heryszek – wiceprezes zarządu ds. handlowych, Grzegorz Bącal – kierownik Biura Projektów Strategicznych Grupy Kapitałowej Węglokoks, Paweł Cyz – rzecznik prasowy Węglokoks, Dominika Hawrylik – kierownik Działu Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej, dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski – dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget – dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Danuta Stróż – dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Dariusz Laska – p.o. zastępcy kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Jacek Szymik-Kozaczko – rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Rafał Warchulski i dr inż. Marcin Libera – brokerzy technologii. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.