facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich a Uniwersytetem Śląskim

W środę 6 maja 2015 r. podpisane zostanie porozumienie o współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach a Uniwersytetem Śląskim. Dokument sygnować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski oraz dyrektor Muzeum Powstań Śląskich Halina Bieda. Podpisanie porozumienia towarzyszyć będzie konferencji naukowej pt. „Powstania śląskie i plebiscyt, a potencjał gospodarczy Górnego Śląska”, która rozpocznie się 6 maja o godz. 10.00 w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Konferencja, odbywająca się z okazji 94. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, wpisuje w cykl Uniwersyteckich Spotkań Świętochłowickich. W programie seminarium przewidziano wystąpienia:

  • mgr. Adama Frużyńskiego (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu): „Sytuacja ekonomiczna Górnego Śląska w przededniu I wojny światowej”,
  • dr hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski): „Problematyka gospodarcza w polskiej publicystyce w okresie walki o przynależność Górnego Śląska (1919–1922)”,
  • dr. Zenona Szmidtke (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu): „Działalność generała Henriego Le Ronda na polu polityki i gospodarki”,
  • dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego (Uniwersytet Śląski): „Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska i jej wpływ na życie gospodarcze podzielonego Górnego Śląska”,
  • dr. Miłosza Skrzypka (Uniwersytet Śląski): „Polityka gospodarcza państwa w koncepcjach ideologicznych górnośląskiej chadecji”.
     

Spotkanie zakończy się dyskusją. Uczestnicy seminarium będą mieli również okazję zwiedzić Muzeum Powstań Śląskich.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miasto Świętochłowice, Instytut Historii UŚ oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Patronatem medialnym spotkanie objęła „Gazeta Wyborcza”. Partnerem konferencji jest Towarzystwo Finansowe Silesia.


O wydarzeniu napisali również:

„dziennikzachodni.pl” w artykule pt. „Muzeum Powstań Śląskich podpisało współpracę z Uniwersytetem Śląskim” (07.05.2015).

„swietochlowice.naszemiasto.pl” w artykule pt. „Muzeum Powstań Śląskich: muzeum podpisało współpracę z Uniwersytetem Śląskim” (07.05.2015).

„radio.katowice.pl” w artykule pt. „Muzeum Powstań Śląskich i Uniwersytet Śląski będą współpracować” (08.05.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.