facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

27 stycznia 2015 r. o godz. 10.30 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – dyrektor Grzegorz Sikorski. 

Współpraca będzie obejmować między innymi:

  • wymianę, opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych,
  • organizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem kariery zawodowej i aktywizacją zawodową studentów, absolwentów i doktorantów.

O wydarzeniu napisało „radio.katowice.pl” w artykule pt. „Porozumienie o współpracy” (27.01.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.