facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z Tabasco Interactive

1 marca 2013 r. o godz. 12.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostanie podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a firmą Tabasco Interactive – producentem gier komputerowych i wideo. Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ korzysta już z doświadczeń firmy przy konsultacjach dotyczących programu nauczania dla specjalności – projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE). Specjaliści zatrudnieni w firmie prowadzą również zajęcia ze studentami. Poszerzona współpraca obejmie animowanie i tworzenie sieci współpracy w obszarze rozrywki interaktywnej, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron – organizację praktyk dla studentów i staży dla absolwentów uczelni, angażowanie wykwalifikowanej kadry Tabasco Interactive w prowadzenie zajęć dydaktycznych, współpracę ze studenckimi kołami naukowymi.

W imieniu Tabasco Interactive porozumienie podpisze prezes Zarządu Tomasz Adamczewski, natomiast ze strony uczelni – prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.