facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach

17 czerwca 2013 r. o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 24) zostanie podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach. Jak wynika z  porozumienia, które zostanie podpisane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz okręgowego inspektora pracy Beatę Marynowską, współpraca będzie polegać na podejmowaniu wspólnych działań zmierzających do propagowania przepisów prawa pracy oraz zasad BHP.

Impulsem do zawarcia porozumienia była systematycznie rozwijająca się współpraca pomiędzy uczelnią a Okręgowym Inspektoratem Pracy. W październiku 2012 roku w rektoracie UŚ odbyła się konferencja pod hasłem „BHP mądry wybór”, której współorganizatorem był OIP. Natomiast w marcu 2013 r. prawnik OIP wziął udział w „Jarmarku możliwości”, zorganizowanym przez Biuro Karier UŚ, gdzie udzielał bezpłatnych porad prawnych.

Porozumienie umożliwi organizowanie dyżurów specjalistów z zakresu prawa pracy oraz psychologii pracy, które będą kierowane do pracodawców, pracowników, studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Dokument przewiduje także możliwość współdziałania podczas organizacji konferencji, szkoleń, seminariów z zakresu prawa pracy oraz psychologii pracy. Inspekcja będzie też nieodpłatnie udostępniać uczelni materiały informacyjne dotyczące prawa pracy. Dzięki zawartemu porozumieniu obie instytucje będą mogły sprawniej i efektywniej podejmować nowe przedsięwzięcia zmierzające do propagowania prawa pracy, zwłaszcza wśród młodych osób rozpoczynających karierę zawodową. Jak wynika bowiem z doświadczeń inspektorów pracy, zwłaszcza ta grupa jest szczególnie narażona na nadużycia ze strony nierzetelnych zatrudniających. 

Porozumienie doskonale wpisuje się w ogólnopolskie działania prewencyjno-informacyjne realizowane przez inspekcję pracy, a jednocześnie umożliwi zdobycie studentom i absolwentom UŚ praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy zarówno w roli pracownika, jak i pracodawcy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.