facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z Izbą Celną w Katowicach

17 czerwca 2015 r. o godz. 10.30 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Izbą Celną w Katowicach. Umowa dotyczy podjęcia współpracy w obszarze naukowo-dydaktycznym
oraz wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Współpraca opierać będzie się na działaniach w dziedzinach:

  • dydaktyki, w szczególności w zakresie: wymiany doświadczeń dotyczących organizacji procesu dydaktycznego, udziału studentów i słuchaczy w zajęciach i innych formach
  • dydaktycznych organizowanych przez strony, realizacji zajęć przez kadrę uczelni i Izby w ramach prowadzonego procesu dydaktycznego, organizowania doskonalenia zawodowego dla kadry, organizowania praktyk studenckich;
  • badań naukowych, w szczególności w zakresie: organizowania konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, a także realizacji wspólnych programów badawczych oraz nawiązywania kontaktów z zagranicznym środowiskiem naukowym;
  • działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie: podejmowania działań w celu wspólnego wydawania publikacji, umożliwienia pracownikom obu instytucji publikowania artykułów i innych prac naukowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej;
  • realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
     

Izbę Celną w Katowicach reprezentować będzie dyrektor nadinspektor celny Włodzimierz
Wołczew. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W spotkaniu udział wezmą również: prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharzdr hab. Tomasz Pietrzykowski z Katedry Teorii i Filozofii Prawa UŚ, kierownik Biura Karier UŚ mgr Agnieszka Dunaj, mgr Iwa Wcisło-Maślanka z Biura Karier oraz dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką mgr Dariusz Laska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.