facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Tarnowskie Góry

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Gminą Tarnowskie Góry. Spotkanie, podczas którego podpisane zostanie porozumienie, odbędzie się we wtorek 6 czerwca 2017 roku w rektoracie uczelni.

Współpracę zainicjowały Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi, jej przedmiotem będzie wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych, w tym badań i analiz w zakresie oceny stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony na terenie Tarnowskich Gór oraz propagowanie idei zrównoważonego rozwoju rozumianego jako dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy rozwojem społecznym i gospodarczym oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi.

Na mocy podpisywanego porozumienia strony deklarują ponadto współpracę przy realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w tym realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz wzmacniania i odtwarzania zasobów przyrody. Współpraca obejmie również organizowanie oraz prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, a także konsultowanie programów kształcenia i tematyki prac dyplomowych, jak również organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni.

W trakcie spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, natomiast Gminę Tarnowskie Góry zastępca burmistrza Jolanta Tuszyńska.

W spotkaniu udział wezmą: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Adam Mrugacz, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Piotr Świątek, prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Michał Zatoń, a także dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska i dr hab. Adam Rostański z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz dr hab. Marzena Lamparska i dr hab. prof. UŚ Jerzy Cabała z Wydziału Nauk o Ziemi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.