facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą SmartVet Polska sp. z o.o.

25 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 10.00 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) zostanie podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą SmartVet Polska sp. z o.o.

SmartVet to największa sieć klinik weterynaryjnych w Europie kontynentalnej. Katowicka klinika złożona jest z pracowni RTG I USG, sal zabiegowych i operacyjnych, szpitala, hotelu, apteki, salonu piękności i sklepu.

Obszary współpracy pomiędzy uczelnią a firmą obejmą m.in.:

  • promowanie postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów UŚ;
  • organizacja praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni;
  • organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ;
  • udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych;
  • angażowanie wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami;
  • realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;
  • animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego partnerów;
  • przekazywanie przez firmę na rzecz uczelni darowizn na podstawie odrębnych umów określających cel i warunki przekazania i przyjęcia darowizny;
  • pomoc firmy w wyposażeniu, doposażeniu oraz rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej.

 

Firmę SmartVet Polska sp. z o.o. reprezentować będzie prezes zarządu Zygmunt Smykalla, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisze prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.