facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą PRO-INVEST Arkadiusz Nagięć

30 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą PRO-INVEST Arkadiusz Nagięć.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie wiele obszarów, m.in.:

 • rozwijanie współpracy naukowo-badawczej i wynalazczej,
 • promowanie postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim,
 • organizacja praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni,
 • organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ,
 • udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych, tworzonych w uczelni,
 • angażowanie wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami,
 • promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego,
 • realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków krajowych lub unijnych,
 • animowanie i tworzenie sieci współpracy,
 • pomoc firmy w wyposażeniu, doposażeniu oraz rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej.
   

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, ze strony przedsiębiorstwa – Arkadiusz Nagięć, prezes firmy PRO-INVEST.

Od ponad 10 lat firma PRO-INVEST zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji projektowych i budowlanych. Swoją działalność koncentruje na realizacji wielobranżowych projektów inwestycji budowlanych. W ramach swoich działań zapewnia koordynację prac mających na celu osiągnięcie założonych efektów przy minimalnym poziomie ryzyka. Oferuje również inwestorowi komfort profesjonalnie zorganizowanego procesu inwestycyjnego oraz wsparcia merytorycznego. Firma PRO-INVEST pomaga inwestorom na każdym etapie realizacji inwestycji: od oceny terenu inwestycyjnego i jego przydatności, przez ustalenie programu inwestycyjnego pod kątem oczekiwań inwestorów, określenie budżetu czy opracowanie koncepcji architektonicznej, aż do zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytkowania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.