facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą CTL Maczki-Bór SA w Sosnowcu

Z inicjatywy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostanie porozumienie o współpracy uczelni z firmą CTL Maczki-Bór SA w Sosnowcu. Spółka koncentruje się na obsłudze logistycznej przemysłu ciężkiego w regionie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem branży górnictwa węgla kamiennego, energetyki zawodowej, hutnictwa i budownictwa.

Podpisanie porozumienia odbędzie się 10 września 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Uczelnię reprezentować będą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Wydziału Nauk o Ziemi oraz Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką UŚ. Ze strony firmy CTL Maczki-Bór SA w spotkaniu udział wezmą: prezes zarządu i dyrektor generalny Marian Majcher, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju i marketingu Grzegorz Tarasów, pełnomocnik ds. ochrony środowiska Sławomir Rzepecki oraz kierownik Działu Marketingu Michał Fortuński.

Intencją stron porozumienia jest wspólne prowadzenie badań i rozwijanie innowacyjnych technologii z wykorzystaniem potencjału badawczego uczelni oraz potencjału i zasobów kopalni Maczki-Bór, transfer know-how i specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, współdziałanie przy realizacji kształcenia prowadzonego przez Wydział Nauk o Ziemi (konsultowanie programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych na Wydziale Nauk o Ziemi).

Firma CTL Maczki-Bór ma szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie dostaw kolejowych produktów przemysłowych, technologicznego transportu kolejowego, kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, serwisu lokomotyw i wagonów oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Spółka posiada również własną odkrywkową kopalnię piasku kwarcowego i jest istotnym w regionie dostawcą tego kruszywa oraz oferuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych. Spółka posiada i zarządza własną infrastrukturą kolejową położoną w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym z dostępem do ogólnoeuropejskiej sieci kolejowej. Firma jest certyfikowanym dostawcą usług posiadającym Zintegrowany Systemy Zarządzania ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.