facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Alpol sp. z o.o.

Zdjęcie: teczka na dokumenty

W poniedziałek 25 lipca 2016 roku o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą Alpol sp. z o.o. w Katowicach. Spółka Alpol to polski dystrybutor elektronicznych systemów zabezpieczeń, firma działa w branży ochrony osób i mienia od 1991 roku. Prowadzi również jeden z największych serwisów branży zabezpieczeń – portal 4safe.pl.

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego porozumienie sygnować będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. 

Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, organizację praktyk dla studentów uczelni oraz staży absolwenckich, organizację wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego, a także promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego i promocję przedsięwzięć organizowanych przez strony w obszarze ich działalności.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.