facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą ALAN Systems

21 maja 2013 r. o godz. 11.00 w sali 24 rektoratu Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a ALAN Systems. Współpraca została zainicjowana dzięki działaniom Klastra Hub Club.

Firma odnosi sukcesy na rynku IT,  tworzy ją zespół specjalistów opracowujących systemy:

  • rejestracji i kontroli czasu pracy;
  • mobilnej sprzedaży;
  • umożliwiania spójnego obiegu informacji, dokumentów, zadań związanych z bieżącą działalnością oraz analizą zasobów firmy;
  • automatycznej rejestracji oraz rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.: udostępnianie uczelni swoich produktów, promowanie postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, organizację praktyk i staży dla studentów i absolwentów uczelni, zaangażowanie pracowników firmy w realizację wykładów, szkoleń, seminariów dla studentów i absolwentów, realizację wspólnych projektów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego, konsultowanie programów kształcenia w celu podnoszenia jakości kwalifikacji absolwentów uczelni.

Podczas spotkania firmę ALAN Systems reprezentował będzie prezes Andrzej Czajka. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab Andrzej Kowalczyk.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.