facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

14 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) podpisane zostanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., której przedstawicielami będą Andrzej Sajkiewicz – wiceprezes zarządu oraz Bartłomiej Jarocha – członek zarządu.

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. to firma, która obejmuje swoją działalnością gminy Chorzów i Świętochłowice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zadania przedsiębiorstwa to:

  • zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców i odprowadzania ścieków,
  • porządkowanie gospodarki ściekowej,
  • stała kontrola jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków,
  • systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic,
  • prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody,
  • likwidacja niezgodnych z prawem podłączeń do sieci wodociągowej oraz nielegalnych zrzutów ścieków,
  • rozbudowa i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie obszary działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wzajemne wsparcie w budowaniu marki i wizerunku jednostek.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.