facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach

28 października 2014 r. o godz. 11.00 w Kuratorium Oświaty w Katowicach zawarte zostanie porozumienie dotyczące współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedmiotem porozumienia jest współorganizacja przez Uniwersytet i Kuratorium Śląskiego Kongresu Oświaty.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentować będzie śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber. Śląski Kongres Oświaty odbywać się będzie 24 i 25 listopada 2014 r.


foto

foto

foto

Fot. Kuratorium Oświaty w Katowicach


O wydarzeniu napisał serwis „naszemiasto.pl” w artykule pt. „Śląski Kongres Oświaty” (28.10.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.