facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a X LO im. I. Jana Paderewskiego w Katowicach

15 października 2014 r. o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 29) podpisane zostanie porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a X Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Paderewskiego w Katowicach. Współpraca realizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego, będzie polegać  m.in. na: rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy uniwersytetem a liceum; stworzeniu warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie licealnym, w zakresie przedmiotów humanistycznych; wymianie doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży, a także w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi i wspomaganie ich rozwoju naukowego przez nauczycieli akademickich UŚ.

Uniwersytet reprezentować będzie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz pełnomocnik rektora ds. kształcenia na odległość prof. dr hab. Halina Widła (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki). Ze strony liceum udział w wydarzeniu wezmą dr Barbara Nowak, dyrektor oraz Krystyna Strzelecka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.