facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

4 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Uniwersytet Śląski będzie reprezentowany przez prorektora ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka, natomiast ze strony zespołu szkół w spotkaniu udział weźmie dyrektor mgr Katarzyna Sikora.

Celem porozumienia będzie określenie zasad współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach a III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie, w którym utworzona zostanie klasa akademicka o charakterze przyrodniczo-inżynieryjnym. W opracowanie programu kształcenia klasy oraz jego realizację będzie zaangażowany Instytut Nauki o Materiałach, reprezentowany przez dr. hab. Tomasza Goryczkę.

Uczniowie utworzonej klasy będą mieli możliwość udziału w zajęciach otwartych i wykładach prowadzonych w Instytucie pod dydaktyczną i merytoryczną opieką pracowników naukowych Instytutu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.