facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a Zakładem Zieleni Miejskiej

21 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) odbędzie się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Na mocy tego porozumienia Uniwersytet Śląski i Zakład Zieleni Miejskiej deklarują współpracę przy realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, organizacji praktyk zawodowych dla studentów uczelni, udziału firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego umowę sygnować będzie rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, a ze strony Zakładu Zieleni Miejskiej porozumienie podpisze Mieczysław Wołosz – dyrektor Zakładu.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dr hab. Edyta Sierka – prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji oraz dr Teresa Nowak.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.