facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą HGT Sp. z o.o.

zdjęcie umowy

28 października 2016 r. o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 24) odbędzie się spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą HGT Sp. z o.o.,

Na mocy tego porozumienia Uniwersytet Śląski i HGT Sp. z o.o. deklarują współpracę polegającą na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych z dziedziny praktycznego zastosowania bezprzewodowej transmisji danych w pasmach ISM, na polach realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego uczelni, promowania postaw i idei przedsiębiorczości w tym środowisku, włącznie z wspieraniem projektów studentów UŚ, organizacji praktyk i staży dla studentów, udziału firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.

Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a ze strony HGT Sp. z o.o. porozumienie podpisze prezes zarządu Henryk Hulbój.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele Wydziału Nauk o Ziemi: dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski – dziekan i mgr Jerzy Głowacki – kierownik DAG WNoZ, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – kierownik Zakładu Fizyki Ferroelektryków Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii oraz mgr Dariusz Laska – dyrektor ds. projektów i współpracy z gospodarką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.