facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Polską Izbą Ekologii

12 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Polską Izbą Ekologii.

Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promowanie postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni, w tym wspieranie projektów studenckich, organizacji praktyk i staży dla studentów, udziału firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisze prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. Polską Izbę Ekologii reprezentować będą Czesław Śleziak – przewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka – prezes Zarządu PIE.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dr hab. Edyta Sierka – prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji oraz dr hab. Mariola Krodkiewska.

Polska Izba Ekologii jest wydawcą kwartalnika „Ekologia”. Na łamach pisma prezentowane są bieżące wydarzenia z zakresu prowadzonych badań i wdrażanych nowoczesnych technologii. „Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje również zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.