facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Europol Chemical sp. z o.o.

19 maja 2015 roku o godz. 10.00 w rektoracie UŚ w Katowicach (sala nr 24) odbędzie się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Europol Chemical sp. z o.o.

Porozumienie przewiduje współpracę podczas realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego uczelni oraz promowania postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Porozumienie ze strony Uniwersytetu Śląskiego sygnować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W imieniu firmy Europol Chemical sp. z o.o. dokument podpisze prezes zarządu Andrzej Respondek.

W wydarzeniu udział wezmą również: mgr Mariusz Grzesiczak – rzecznik patentowy UŚ, mgr Sylwia Ledwoch – p.o. kierownika Biura Współpracy z Gospodarką, dr hab. inż. prof. UŚ Aleksander Żakowicz, Jarosław Pietrzak – członek zarządu Europol Chemical oraz Wojciech Czapla – dyrektor handlowy Europol Chemical.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.