facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Conbelts Bytom SA

23 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 29) odbędzie się uroczyste spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Conbelts Bytom SA.

Na mocy porozumienia Uniwersytet Śląski i firmę Conbelts Bytom SA obejmować będzie współpraca naukowo-badawcza i wdrożeniowa, a także współpraca dydaktyczna z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego umowę sygnować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Firmę Conbelts Bytom SA reprezentować będą prezes zarządu Bogdan Fiszer oraz wiceprezes zarządu Marzanna Peukert.

W wydarzeniu wezmą również udział: dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, dr inż. Sylwia Golba z Zakładu Biomateriałów WIiNoM oraz Hanna Łuczak, dyrektor Pionu Technologii Badań i Rozwoju Conbelts Bytom SA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.