facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy między UŚ a Fundacją Europa House

czerwona teczka na dokumenty

W czwartek 9 listopada 2017 roku o godzinie 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 29) zostanie podpisanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Fundacją Europa House.

Powstała w 2014 roku Fundacja działa na rzecz wzmocnienia dialogu pomiędzy instytucjami i obywatelami państw zagranicznych z polskimi, szczególnie z instytucjami włoskimi i francuskimi. Do jej głównych działań należy:

  • promocja oraz prowadzenie działań na rzecz integracji międzynarodowej, w szczególności państw Unii Europejskiej,
  • praca na rzecz integracji ekonomicznej, kulturowej, naukowej i politycznej Polski z innymi państwami Unii Europejskiej,
  • promocja  Polski jako kraju przyjaznego rozwojowi, wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę, posiadającego doskonale wyszkolone kadry pracowników,
  • organizowanie kongresów, szkoleń, doradztwa oraz innych różnorodnych formach integracji.

 

Współpraca pomiędzy uczelnią a Fundacją Europa House obejmie m.in. promocję i podnoszenie kompetencji zawodowych pracodawców i pracowników województwa śląskiego, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz ich dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy przez śląskich pracodawców, pracowników i studentów, w tym organizacja spotkań promujących potrzebę aktualizacji oraz podnoszenia wiedzy, a także umiejętności czy prowadzenie działań na rzecz integracji zawodowej i kulturowej obcokrajowców przebywających na terenie województwa śląskiego (w szczególności zagranicznych studentów uczelni) w celu ułatwienia ich funkcjonowania na lokalnym rynku pracy oraz tworzenia trwałych więzi współpracy gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

Fundację reprezentował będzie dr Patryk Szczygieł. Z ramienia UŚ spotkanie poprowadzi prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.