facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Kliniką Okulus

W poniedziałek 30 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisanie porozumienie o współpracy między uczelnią a Kliniką Okulus. Współpraca obejmie dwa obszary: naukowo-badawczy w postaci realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych z dziedziny szeroko rozumianej okulistyki, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń oraz obszar dydaktyczny w postaci organizacji praktyk i staży w Klinice, a także doposażenia stanowisk dydaktycznych Instytutu Informatyki UŚ.

Klinikę Okulus reprezentować będzie dr n. med. Iwona Filipecka – prezes zarządu i kierownik medyczny, natomiast Uniwersytet Śląski – prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Klinika Okulus to specjalistyczny ośrodek okulistyczny, wykonujący pełną diagnostykę oraz prowadzący leczenie laserowe i chirurgiczne chorób oczu. Rocznie korzysta z jej usług ponad 17 tys. pacjentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.