facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia o współpracy między uczelnią a Instytutem Systemów Katastralnych i Przestrzennych

4 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) zostanie podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a Instytutem Systemów Katastralnych i Przestrzennych.

Porozumienie z Uniwersytetem Śląskim obejmie współpracę naukowo-badawczą i wdrożeniową oraz dydaktyczną, m.in.:

  • wspieranie kontaktów pomiędzy inwestorami a sferą naukowo-badawczą, w tym realizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak projekty badawcze, rozwojowe, inwestycyjne;
  • organizację praktyk studenckich i staży absolwenckich w Instytucie Systemów Przestrzennych i Katastralnych.

 

Instytut to centrum badawczo-rozwojowe, którego działalność koncentruje się na trzech segmentach rynku systemów przestrzennych dla administracji, gospodarki i obywateli wspomagających budowę istotnych elementów społeczeństwa informacyjnego:

  • Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP), a w szczególności Geoportale i hurtownie danych i metadanych, zapewniające integrację i powszechny dostęp przez internet do różnorodnych rodzajów geoinformacji gromadzonej i aktualizowanej przez sektor administracji publicznej, instytucje badawczo rozwojowe i organizacje prywatne;
  • systemy dla samorządu (e-urząd/e-administracja), zapewniające kompleksowe wykorzystanie geoinformacji w działalności samorządu terytorialnego, w tym obsługę obywateli i przedsiębiorstw;
  • systemy zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, wspierające sprawne funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych.

 

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych reprezentować będą wiceprezes zarządu spółki dr inż. Marcin Bajorski, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisze prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W spotkaniu wezmą również udział: dyrektor ds. rozwoju produktów Jacek Jania, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, dyrektor Instytutu Informatyki prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.