facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia między UŚ a firmą 3S SA

27 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą 3S SA. Spółka jest częścią Grupy 3S, zrzeszającej przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, budujące i udostępniające infrastrukturę światłowodową oraz świadczące usługi telekomunikacyjne.

Na mocy porozumienia Uniwersytet Śląski i firma 3S SA będą realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, a także animować sieć współpracy, mającą na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron. Firma będzie również wspierać projekty realizowane przez studentów UŚ.

Porozumienie zawiera ponadto zapis o promowaniu postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni, a także o konsultowaniu programów kształcenia.

Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, natomiast ze strony firmy 3S SA porozumienie podpisze Wojciech Apel, prezes zarządu oraz Piotr Pawłowski, członek zarządu.

W wydarzeniu wezmą również udział:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.