facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Śląskim a Polską Agencją Przedsiębiorczości

teczka na umowę

28 lipca 2017 roku o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 24) rozpocznie się spotkanie, podczas którego zostanie podpisane porozumienie między uczelnią a Polską Agencją Przedsiębiorczości.  

Na mocy porozumienia strony deklarują współpracę przy realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w tym realizacji przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości. Współpraca obejmie również organizację praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także konsultowanie programów kształcenia i tematyki prac dyplomowych oraz organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni. Ponadto umowa dotyczyć będzie promowania postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim i komercjalizacji badań

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Ze strony PAP porozumienie sygnować będzie prezes zarządu Wojciech Pomarański.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.