facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumień z instytucjami współpracującymi z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

13 marca 2013 r. o godz. 13.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbędzie się podpisanie porozumień pomiędzy uczelnią a:

  • Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, reprezentowanym przez dyrektor Lucynę Legierską;
  • Ośrodkiem Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu, reprezentowanym przez dyrektor Dorotę Kohut;
  • Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, reprezentowanym przez dyrektor Brygidę Wnentrzak-Szteler;
  • Zespołem Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie im. Janusza Korczaka, reprezentowanym przez dyrektora Grzegorza Kuczerę;
  • Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, reprezentowanym przez dyrektor Iwonę Durek-Sypek;
  • Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, reprezentowanym przez dyrektora Leszka Falisa.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienia podpisze prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Współpraca dotyczy działań z zakresu sfery dydaktyczno-naukowej w następujących obszarach: dydaktyki, działalności naukowej, działalności wydawniczej, wizyt studyjnych w placówkach. Dzięki niej studenci mają możliwość zdobywania praktyk poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć zarówno na terenie uczelni, jak również instytucji. Uczestnicy praktyk poznają funkcjonowanie specjalistycznych placówek pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Pozwoli im to na przygotowanie się do szukania pracy po ukończeniu studiów, poznanie swoich predyspozycji, rozwijanie własnej kreatywności i twórczości.
 

O wydarzeniu napisał serwis „gazetacodzienna.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski w Cieszynie podpisuje porozumienie ”. (14.03.2013).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.