facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumień z firmami Metrics sp. z o.o. oraz Praxis s.c.

20 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali 29 w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12) zostaną podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmami Metrics sp. z o.o. oraz Praxis s.c.

Metrics sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem na rynku polskim i międzynarodowym e-usługi internetowego systemu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI), prowadzi także związane z tym e-szkolenia. Z kolei Praxis s.c. to firma szkoleniowo-doradcza oferująca klientom biznesowym szereg usług z zakresu szkoleń, konsultacji i coachingu.

W porozumieniu zadeklarowano między innymi współpracę w zakresie rozwoju innowacyjnych narzędzi edukacyjno-informacyjnych, szkoleniowych i coachingowych, organizację staży i praktyk, a także realizację wspólnych projektów.

Metrics sp. z o.o. reprezentować będzie prezes Grzegorz Domagała, Praxis s.c. – współwłaściciel firmy Dorota Bienicewicz-Krasek, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienia podpisze prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.