facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przygotowania monografii Sosnowca

18 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w sosnowieckim Muzeum odbędzie się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie opracowania i wydania monografii Sosnowca. Stronami deklarującymi współpracę w zakresie przygotowania publikacji o historii miasta są: Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz gmina Sosnowiec, reprezentowana przez prezydenta miasta Kazimierza Górskiego. W pracach nad publikacją uczestniczyć ma także Muzeum w Sosnowcu.

Planowana monografia ma się przyczynić nie tylko do upowszechniania wiedzy o dziejach miasta, ale również stanowić ma formę ochrony dziedzictwa kulturowego gminy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.