facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy uczelnią i Polskim Holdingiem Obronnym

W środę 3 września 2014 r., podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Polski Holding Obronny podpiszą list intencyjny, w którym wyrażają wolę działania na rzecz aktywnego rozwoju nauki oraz nowoczesnych technologii z zakresu bezpieczeństwa mających zastosowanie w przemyśle obronnym. Ze strony uczelni dokument podpisze JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast Polski Holding Obronny reprezentować będą prezes Marcin Idzik oraz wiceprezes Mariusz Andrzejczak. Podpisanie listu jest pierwszym krokiem w kierunku nawiązania trwałej i owocnej współpracy pomiędzy stronami.


O wydarzeniu napisał serwis „gazeta.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski wesprze zbrojenia. Udział w programie "Żołnierz przyszłości"” (04.09.2014).

O wydarzeniu napisał serwis „pho.pl” w artykule pt. „Śląscy naukowcy chcą pracować z PHO” (05.09.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.