facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podopieczni Fundacji ING Dzieciom z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

W piątek 22 maja 2015 r. Uniwersytet Śląski gościć będzie ponad czterdziestoosobową grupę młodzieży – podopiecznych Fundacji ING Dzieciom. Wizyta osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym odbywać się będzie w ramach akcji „UŚ pomaga”.

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Jej misją, realizowaną poprzez autorskie programy społeczne, jest wyrównywanie szans dzieci, dla których organizowane są między innymi bezpłatne turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne. Uczestnicy jednego z takich turnusów będą gośćmi Uniwersytetu Śląskiego. Dla podopiecznych Fundacji będzie to pierwszy kontakt z uniwersytetem i środowiskiem akademickim. W murach uczelni młodych ludzi wraz z opiekunami powita prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. W programie wizyty przewidziano warsztaty dziennikarskie, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.

Podopieczni Fundacji będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z dziennikarstwa telewizyjnego oraz radiowego. Warsztaty poprowadzą członkowie redakcji Telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckiego Studia Radiowego „Egida”. Młodzi ludzie będą oswajać się z pracą przed kamerą, wcielać się w rolę dziennikarzy, poznawać narzędzia i techniki montażu materiału filmowego. W Studenckim Studiu Radiowym „Egida” poznawać będą tajniki pracy radiowców i przygotowywać własny dżingiel radiowy, który wyemitowany zostanie na antenie studenckiego radia. Wezmą również udział w warsztatach „Sztuka szukania – w labiryncie internetu”, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Podczas interaktywnych zajęć młodzież będzie miała okazję poznać wachlarz możliwości, jaki stwarza nowoczesna biblioteka akademicka i nauczyć się, jak w krótkim czasie znaleźć najprostszy sposób dotarcia do potrzebnych informacji.

Podopieczni Fundacji odwiedzą również laboratoria na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ i wezmą udział w przygotowanych z myślą o nich zajęciach z biologii. Podczas warsztatów pt. „Fascynujący świat zwierząt” uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnością świata zwierząt, wezmą udział w obserwacji wielu ciekawych gatunków owadów z różnych zakątków świata, jak również będą mogli obejrzeć żywe okazy egzotycznych gadów oraz owadów. Zajęcia poprowadzą pracownicy oraz doktoranci Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dr inż. Marcin Walczak, mgr Lech Karpiński, mgr Wojciech Szczepański, mgr Artur Taszakowski oraz mgr Mariusz Kanturski.

Pod opieką członków Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” podopieczni Fundacji uczestniczyć będą w warsztatach tanecznych, ucząc się trojaka oraz walczyka. Na zakończenie wizyty w Katowicach zwiedzą również nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.