facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pierwszy dzień Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym

FN2010

26 kwietnia 2010 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zainauguruje obchody Festiwalu Nauki dwoma niezwykłymi wydarzeniami. 

Pierwszym z nich jest szkolenie „You Can Dance… Taniec z gwiazdami”, które odbędzie się o godz. 11.30. Zajęcia, których pomysłodawcą jest Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, pozwolą uczestnikom poznać techniki oraz sposoby wykorzystywania elementów choreoterapii w praktyce pedagogicznej.

Niemal jednocześnie, bo o godz. 12.00, rozpocznie się wykład pt. „Wolność w kulturze arabskiej”. Jako referent wystąpi dr Jakub Sławek, I sekretarz ds. politycznych, prasowych i kulturalnych w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze oraz konsul RP. Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Filozofii Kultury.

„Eureka! Kilka słów o korzeniach nauki” to wykład, którego inicjatorem jest Koło Naukowe Młodych Klasyków. Tematem przewodnim spotkania będzie myśl grecka, czyli „słowo o przemyślnych Grekach i ich niesamowitych spostrzeżeniach”. Wydarzenie zostało zaplanowane na godz. 13.30.

Również o godz. 13.30 Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców przygotowała spotkanie, w ramach którego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z problematyką dostępu do dóbr kultury osób z niepełnosprawnością wzroku. W programie wydarzenia przewidziano wykład oraz projekcję filmu „W świecie książek” (obraz ten powstał na zlecenie Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie). Spotkanie nosi tytuł „Książki w życiu osób niewidomych i słabo widzących”.

Kolejnym punktem programu Festiwalu Nauki jest konkurs odczytywania zaszyfrowanych sentencji łacińskich. „Alea iacta est”, pod takim hasłem o godz. 15.00 Koło Naukowe Młodych Klasyków rozpocznie turniej przeznaczony dla uczniów.

Techniki relaksacyjne oraz metody rozładowania napięć i stresów będzie można poznać dzięki uczestnictwu w warsztatach z muzykoterapii. Praktyczne zajęcia z muzyką, rozpoczynające się o godz. 16.00, poprowadzi mgr Anna Guzy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.