facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pierwsze seminarium z cyklu „Rozmowy z Diabłem”

15 października 2015 roku o godz. 11. 00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu „Rozmowy z Diabłem”.

Gościem spotkania będzie Jerzy Prokopiuk, który wygłosi wykład na temat siedmiu koncepcji genezy zła. Druga część seminarium poświęcona zostanie na dyskusję z udziałem uczestników w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty.

Celem projektu „Rozmowy z Diabłem” jest namysł nad obecnością w literaturze i kulturze wątków satanistycznych i lucyferycznych na przestrzeni wieków. Seminarium ma za zadanie nie tylko tradycyjne „badanie historii motywu”, ale przede wszystkim jego uwikłanie w filozoficzne i ideologiczne dyskusje. Obok historii idei w centrum zainteresowania znajdzie się także badanie sposobów posługiwania się szeroko rozumianą „figurą szatana” w ideologicznych sporach starożytności, nowożytności i współczesności. Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się również namysł nad korzeniami nowoczesnego satanizmu i jego znaczeniem we współczesnej kulturze, zwłaszcza w obliczu renesansu zjawiska. Seminarium ma ponadto służyć integracji środowiska badaczy zainteresowanych tematem.

Chęć udziału w seminarium należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: rozmowyzdiablem@gmail.com do 5 października. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, afiliację, stopień i tytuł naukowy. Koszt udziału w seminarium wynosi 150 złotych (dla studentów: 50 złotych).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.