facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pierwsza obrona w ramach umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy UŚ a NEU

Zdjęcie: birety

W czwartek 27 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbył się egzamin dyplomowy w ramach umowy o podwójnym dyplomie zawartej w 2016 roku pomiędzy naszą uczelnią a Northeastern University (NEU) w Shenyangu. Do obrony pracy licencjackiej przystąpiła studentka chińskiej uczelni, która przez ostatnie dwa lata studiowała na kierunku filologia, specjalność: język rosyjski – program język biznesu z komunikacją kulturową. Studia prowadzone są przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ. Zgodnie z umową dwa pierwsze lata studiów zrealizowane zostały na NEU.

W obronie udział wzięła delegacja z uczelni partnerskiej: prof. Zhao Wen – dziekan Wydziału Studiów Zagranicznych NEU oraz prof. Jing Fang – dyrektor Departamentu Rusycystyki NEU.

Wydział Filologiczny reprezentowali: dziekan prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, dr Lidia Mięsowska – wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dr Agnieszka Lenart – promotor pracy, dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej, a także prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, jednostki, która zainicjowała podpisanie umowy międzyuczelnianej.

Uniwersytet Śląski i Northeastern University od kilku lat intensywnie współpracują w obszarze dydaktyki, co roku pracownicy i studenci obu uczelni biorą udział w wymianach, letnich szkołach, warsztatach i spotkaniach organizowanych tak w Polsce, jak i w Chinach. Na Wydziale Filologicznym studiują obecnie cztery osoby z Shenyangu, które za rok przystąpić mają do egzaminu dyplomowego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.