facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Piątek z coachingiem”

„Piątek z coachingiem” jest nową inicjatywą Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Cykl sesji coachingowych adresowany jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy m.in.:

 • stoją u progu kariery, rozważają różne opcje wyboru,
 • chcą zmienić pracę,
 • szukają wsparcia w rozwoju zawodowym,
 • chcą wrócić do pracy (np. po urlopie macierzyńskim),
 • utraciły pracę,
 • stoją przed ważnymi decyzjami zawodowymi.

Spotkania odbywać się będą 5, 12 i 19 kwietnia 2013 r. od godz. 10.00 do 15.00 w siedzibie Biura Karier UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12A). Coaching kariery ma pomóc  w budowaniu strategii rozwoju i kariery. Wspólnym celem coacha i studenta będzie określenie tego, co dana osoba chce robić w życiu i wskazanie, jak to osiągnąć. Proces budowania strategii rozwoju i kariery, który opiera się na trzech wymiarach: wartości, talencie i misji, obejmuje m.in.:

 • precyzowanie celów zawodowych,
 • rozwijanie osobistej definicji sukcesu,
 • określanie priorytetów,
 • diagnozę potencjału i określenie potrzeb rozwojowych,
 • określenie krótkotrwałych i długotrwałych celów (w oparciu o indywidualny nadrzędny cel kariery),
 • plan działania,
 • zwiększenie motywacji i efektywności.

Sesje coachingowe poprowadzi Magdalena Kluszczyk – trener, filolog, studentka psychologii. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 359 20 32. Liczba miejsc jest ograniczona.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.